Runstenen på Årstidsvägen 14 i Mörby


På höstvandringen den 19 september samlades vi längst ner där Årstidsvägen tar slut. Där står en gammal runsten alldeles intill familjen Kaisers tomt. Efter lite efterforskningar på Internet och en kort intervju med Solveig Brunstedt, antikvarie vid Riksantikvarieämbetet som under 1991- 1992 genomförde en arkeologisk utredning i Mörby inför detaljplanen, fick jag fram följande:


På stenen finns inskriptionen: ”Kjulak lät rista stenen efter Kvig, sin gode son”. Tyvärr går det inte längre att se runskriften med blotta ögat på grund av all den mossa och lava som växer på stenen.


Stenen härstammar från 1080-talet. Denna ålder kan man få fram eftersom runskrifter som anger folks släktskap uppkom mellan år 1050 – 1100. Runstenar från den tiden kunde också utgöra en slags dåtida lagfarter eller skrift som på något sätt visade arvsrätten mellan olika personer.


Namnen på stenen är intressanta eftersom man då kan få reda på vad folk hette i Mörby vid den här tiden, t.ex. Kjulak och Kvig.


Sveriges Runinskrifter som ges ut av Riksantikvarieämbetet är en sammanställning över alla landets runstenar och andra runtexter. I den kan man hitta mer information om runskrift från olika tider. Arbetet med denna sammanställning påbörjades i slutet av 1800-talet och har fortfarande inte avslutats. Riksantikvarieämbetet har också en databas, det medeltida Sverige, där man bl.a kan hitta uppgifter om vilka byar det fanns under medeltiden, hur stora de var, vilka som ägde gårdarna, vilka avgifter som krävdes in av jordägarna etc.


Ralph, tidigare ordförande för Byalagets vägförening, gjorde på sin tid lite efterforskningar om Mörby som omnämns i en jordebok från år 1452. Här står det hur många som ägde jord i Skå socken och hur stora godsen och gårdarna var.


Höstvandringen fortsätter från runstenen tillbaka mot Mörbyvägen. På vägen dit passerar vi Orrburren som skogsdungen/berget mellan familjen Kaisers hus och Leif Franzén kallas. Enligt Gunnar Kaiser har detta varit boplats sedan medeltiden. I den arkeologiska utredningen framkommer det också att delar av Mörby varit bebyggda sedan 1400-talet. Gunnar Kaiser tror även att Orrburren har varit stenbrott för runstenar, vilket tydliga stenblock i berget vittnar om. Dessutom gick den gamla medeltida vägen längs gången förbi hans hus upp till berget. Runstenen står placerad precis intill där den gamla vägen gick.


//Antecknat av Mia Hedelius 2010-12-02